KHOA QUẢN LÝ XÂY DỰNG

FACULTY OF CONSTRUCTION MANAGEMENT

Địa chỉ: Phòng 406 nhà A9 Trường Đại học Giao thông vận tải

SĐT: 024.37.66.59.74

- Trưởng Khoa: PGS.TS. Bùi Ngọc Toàn

- Phó Trưởng khoa: TS. Phạm Thị Tuyết

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Quản lý xây dựng được thành lập ngày 15/6/2018 tại Quyết định số 1211/QĐ-ĐHGTVT trên cơ sở 02 bộ môn chuyên môn là Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án. Đây đều là các bộ môn đã có truyền thống đào tạo và lực lượng giảng viên hùng hậu. Bộ môn Kinh tế xây dựng được thành lập năm 1964, bộ môn Quản lý dự án thành lập năm 2004.

Hiện nay Khoa có 28 CB-GV-CNV gồm: 02 Phó Giáo sư, 6 Tiến sĩ, 20 Thạc sĩ. Trong số 20 thạc sĩ có 06 người đang thực hiện đề tài NCS tiến sĩ.

Các CB-GV-CNV trong Khoa đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ GD&ĐT, Bộ GTVT, cấp Trường có chất lượng tốt, áp dụng vào thực tiễn giảng dạy và sản xuất.  

Khoa có mối quan hệ và hợp tác chặt chẽ với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và các cơ sở sản xuất trong và ngoài nước

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

3. NGÀNH VÀ CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Bậc đào tạo

Ngành đào tạo

Các chuyên ngành

Đại học

(bằng kỹ sư)

Kinh tế xây dựng (7.58.03.01)

- Kinh tế xây dựng công trình giao thông

- Kinh tế & Quản lý khai thác công trình cầu đường

Quản lý xây dựng (7.58.03.02)

- Quản lý xây dựng (ngành rộng)

- Kinh tế và Quản lý đô thị (CTĐT đang được xây dựng)

Bậc thạc sĩ

Quản lý xây dựng (8.58.03.02)

- Kinh tế xây dựng công trình giao thông

- Quản lý xây dựng công trình giao thông

- Quản lý xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Bậc tiến sĩ

Quản lý xây dựng

(9.58.03.02)