Clip: Chào tân SV K59

Ngày 29/8/2018 Khoa Quản lý xây dựng - Trường Đại học Giao thông vận tải đã tổ chức buổi lễ chào đón tân sinh viên khóa 59, tại buổi lễ có sự tham gia của các Thầy Cô trong khoa và hơn 200 tân sinh viên.

https://www.youtube.com/watch?v=_NrCZLzizT0&feature=youtu.be