Giao thông - một thời để hoài niệm

Clip đạt giải nhất cuộc thi Ảnh - video clip - Ngôi nhà thân yêu của chúng ta do Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức. Sản phẩm của nhóm sinh viên Ban truyền thông - Khoa Quản lý xây dựng 

Diễn viên: Trần Thị Yến Linh - Mạc Thanh Phượng - lớp Kinh tế xây dựng CTGT K57  và nhóm sinh viên lớp Kinh tế xây dựng 1 K59

Quay phim: Trương Việt Anh - lớp Kinh tế quản lý khai thác CTCĐ K57  

Dựng phim: Trần Nguyên An lớp Kinh tế quản lý khai thác CTCĐ K57