Thông báo tổ chức thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên đại học chính quy khóa 55, 56, 57, 58, 59

1. Đối tượng dự thi 

> Sinh viên đại học hệ chính quy K55, 56, 57, 58 của trường chưa thi hoặc có điểm thi học phần ngoại ngữ A1 chưa đạt có thể đăng ký thi ngoại ngữ cấp độ A1.

> Sinh viên đại học hệ chính quy K55, 56, 57, 58 của trường chưa thi hoặc có điểm thi học phần ngoại ngữ A2 chưa đạt có thể đăng ký thi ngoại ngữ cấp độ A2.

2. Thời gian và địa điểm thi 
Kỳ thi được tổ chức vào các ngày 19/09/2018 và 21/09/2018. Sau khi đăng ký, nộp lệ phí thi, sinh viên có thể xem ca thi, phòng thi trong tài khoản trên phần mềm quản lý đào tạo từ ngày 17/09/2018.
3. Hình thức thi: Bao gồm bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.
4. Đăng ký thi
- Sinh viên đại học chính quy các khóa 55, 56, 57, 58 muốn thi ngoại ngữ cấp độ nào thì sử dụng tài khoản của mình, chọn vào đợt học 9 tại khóa 58, đăng ký vào lớp học phần ngoại ngữ cấp độ tương ứng trên phần mềm quản lý đào tạo (http://qldt.utc.edu.vn). Sau đó sinh viên theo dõi lịch thi theo hướng dẫn trong mục 2 của thông báo này.
- Thời gian đăng ký thi: Từ ngày 04/09/2018 đến ngày 06/09/2018.
Trường hợp sinh viên gặp trục trặc trong quá trình đăng ký có thể đăng ký bổ sung trực tiếp tại phòng 110-A9 vào buổi sáng ngày 07/09/2018.
5. Lệ phí thi: Theo thông báo số 446/TB-ĐHGTVT ngày 26 tháng 6 năm 2015, lệ phí thi đánh giá trình độ ngoại ngữ là 300,000 đồng/sinh viên (Ba trăm nghìn đồng/sinh viên). Ngay sau khi đăng ký thi trên phần mềm quản lý đào tạo, sinh viên cần nộp khoản lệ phí thi này vào tài khoản thẻ liên kết ngân hàng. Thời điểm tính lệ phí thi: ngày 10/09/2018. Lệ phí thi sẽ được thu tự động từ tài khoản thẻ liên kết ngân hàng của sinh viên trong khoảng thời gian từ ngày 10/09/2018 đến ngày 12/09/2018. Sinh viên nộp lệ phí thi muộn so với thời hạn trên sẽ không được dự thi.

6. Đối với sinh viên K59 nhà trường đã thông báo về tổ chức HK1 cho K59, tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng anh cho K59.

Đề nghị các sinh viên có nhu cầu thi đánh giá đọc thông báo và thực hiện.